050 353 2045

Kati Mäntymaa kuva

                 Lämpimästi tervetuloa Päivänsäteeseen! 

Olen Kati Mäntymaa ja työskentelen Päivänsäteessä toimintaterapeuttina sekä nepsyvalmentajana. Asiakaskuntaani ovat lapset ja nuoret ja nuoret aikuiset. Lasten toimintaterapeuttina  minulla on 13 vuoden työkokemus ja nuorten sekä nuorten aikuisten kanssa olen työskennellyt 6 vuotta.

Toimintaterapeutiksi (AMK) olen valmistunut Helsingin ammattikorkeakoulusta. Olen opiskellut myös sos.-terveys- ja opetusalan Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan täydennyskoulutuksen. Omaan täten syventävät  tiedot ADHD/ADD:stä,  kielellisen erityisvaikeudesta, tourettesta, aspergeristä ja autismin kirjosta. Näitä syventäviä tietoja ja taitoja käytän paljon työssäni lasten toimintaterapeuttina ja melko paljon nuorten aikuisten kanssa.

Ammatilliseksi opettajaksi sosiaali- ja terveysalalta valmistuin Jyväskylän opettajakorkeakoulusta, jossa olen suuntautunut kuntoutukseen. Opettajaopinnot ovat tuoneet minulle hyvät tiedot kasvatustieteistä,  kasvatussosiologiasta, oppimisen ohjaamisesta  ja erityisen opiskelijan työssäoppimisen ohjauksesta.

Pidän yllä ammattitaitoani osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seuraamalla sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan käytäntöjä ja yhteiskunnan muutoksia sekä osallistumalla säännöllisesti työnohjauksiin.  Minulla on toimintaterapeutin työkokemusta myös ulkomailta Kiinan Shanghaista, kansainvälisestä IB koulusta. Olen tämän lisäksi asunut myös Englannissa. Toimintaterapia kuntoutus ja arviointipalvelut, nepsyvalmennus ja lausunnot ovatkin täten tarvittaessa saatavilla myös englanniksi.

Soita tai jätä viesti, niin otan sinuun yhteyttä!


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *