050 353 2045

“Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa ja laaja-alaista kehitystä kuin nuoruudessa”   / Mannerheimin lastensuojeluliitto

Nuoren toimintaterapia Päivänsäteessä 

Lapsen kasvaessa lapsuuden kengistä kohti itsenäistyvää nuorta toimintaterapeutti seuraa tarvittaessa nuoren mukana. 13 -vuotta täytettyään lapsi siirtyy virallisesti nuorten terapian piiriin (esim. lapsi siirtyy lastenpsykiatrista nuorisopsykiatrian piiriin). Tällöin lapsen ei tarvitse vaihtaa toimintaterapeuttia vaan saa jatkaa tutun terapeutin kanssa arjen toiminnan solmukohtien harjoittelua. Joskus lapsi käy pienempänä lapsena toimintaterapiassa, mutta saattaa tulla vielä nuorena Päivänsäteeseen esim. neuropsykiatriseen valmennukseen. Silloin on tuttu toimintaterapeutti jo valmiiksi ohjaamassa ja tukemassa.   

Mitä toimintaterapia nuoren kanssa on?

Toimintaterapiassa nuorta tuetaan kohti omatoimista ja itsenäistä  – tasapainoista elämää. Lähtökohtana ovat nuoren omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Yhdessä nuoren kanssa toimintaterapeutti kartoittaa arkipäivän tai toiminnan haasteet ja suunnitellaan toimintaterapian tavoitteet. Tavoitteet liittyvät usein nuoren itsenäistymiseen ja arjenhallintaan.

Toimintaterapiassa nuoren kanssa harjoitellaan arjen hallintaa ja sen taitoja. Toimintaterapiassa voidaan esimerkiksi harjoitella liikkumista yleisillä kulkuneuvoilla, vapaa-ajan harrastusten löytämistä, asiointitilanteita (kuten kaupassa asiointi, pankissa asiointi) tulevaisuuden suunnittelua, ajankäytön suunnittelua.

Toimintaterapia voi olla myös apuvälineiden kartoittamista, kotitöiden sujuvuuden harjoittelua, itsestä huolehtimisen harjoittelua,  itsetunnon tukemista, joskus myös oman minuuden löytämistä.

Toimintaterapiassa harjoittelu ja tuki usein tähtäävät siihen, että nuoren ja nuoren aikuisen koulu – vapaa-aika – ruokailu – itsestä huolehtiminen – lepo ja sosiaaliset suhteet löytävät hyvän tasapainon.  Toimintaterapia nuoren kanssa perustuu ehdottomaan luottamukseen, jossa toimintaterapeutti tukee nuorta itsenäistymisen tai arkitoiminnan haasteissa.

Miten toimintaterapiaan? 

Nuori pääsee toimintaterapiaan Kelan myöntämänä lasten ja nuorten vaikeavammaisena kuntoutuksena tai sairaaloiden palvelusetelillä.  Lähettävä taho voi olla esimerkiksi neurologian yksikkö, nuorisopsykiatria tai psykiatrian yksikkö. Toimintaterapian voi tarvittaessa kustantaa myös itse.

Saadessasi maksusitoumuksen, Kelan myönnettyä sinulle kuntoutuksen ja halutessasi kysyä vain lisätietoja ota yhteyttä puhelimitse tai lähetä viesti.