050 353 2045

Mitä on nepsyvalmennus?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen menetelmä eli nepsyvalmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen menetelmä. Näkökulma on ratkaisukeskeinen. Joskus kuulee vielä puhuttavan myös ADHD valmennuksesta.  Neuropsykiatrista valmennusta voi antaa siihen erityisen koulutuksen saanut sosiaali- terveys- ja opetusalan ammattilainen.

Nepsyvalmennus tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjausten taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjaukselliset taidot tarkoittavat taitoja, joiden avulla saadaan asioita tehdyksi eli suunnittelukyky, aloittamisen ja loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.

Kenelle nepsyvalmennusta?

Nepsyvalmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. kuten:

  • Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD/ADD
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Aspergerin syndrooma
  • Touretten oireyhtymä
  • Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa
  • sekä lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa, joilla on vaikeuksia toiminnanohjauksessa

Miten pääsen nepsyvalmennukseen?

Nepsyvalmennukseen voi saada maksusitoumuksen terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta.

Mikäli sinulla tai nuorellasi on jo hoitosuhde johonkin terveydenhuollon tai sosiaalitoimen toimintapisteeseen voit kysyä maksusitoumusta nepsyvalmennukseen esimerkiksi toiminnan suunnittelukykyyn,  organisointikykyyn tai ajanhallintaan avun saamiseksi.

Voiko nepsyvalmennus olla osana toimintaterapiaa?

Nepsyvalmennus on ohjauksellinen tukimenetelmä, johon asiakas voi saada maksusitoumuksen terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta.  Nepsyvalmennuksesta saatavia “työkaluja” on mahdollisuus käyttää myös toimintaterapiassa arvioivan ja kuntouttavan toimintaterapeutin suunnitelman ja päämäärien mukaan.

Toimintaterapia Päivänsäteessä on mahdollista käyttää nepsyvalmennuksestakin tuttuja tukimuotoja ja menetelmiä toimintaterapiatavoitteiden saavuttamisessa. Nepsyvalmennus on ikäänkuin yksi työkalu muiden työkalujen mukana toimintaterapeutin työkalupakissa.